Kepyklos darbo laikas - penktadieniais 9-18val., šeštadieniais - sekmadieniais 9-15val.

Kepyklos adresas - Zietelos g. 3, Vilnius

Artimiausias desertų prenumeratos pristatymas - rugpjūčio 19-21d. Vilniuje ir 22d. Kaune

Pirkinių krepšelis

Tuščias krepšelis

Tęsti apsipirkimą

Naudojimosi taisyklės

 Bendrosios sąlygos

 • Šios Desertų klubo naudojimosi sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos naudojimuisi www.desertuklubas.lt svetaine (toliau – El. Parduotuvė), kuri priklauso Astai Petrušienei,vykdančiai individualią veiklą, individualios veiklos nr. 1089605 (toliau – Desertų klubas).
 • Kiekvieną kartą naudodamiesi El. Parduotuve turite būti susipažinę su šiomis Sąlygomis. Naudodamiesi šia El. Parduotuve patvirtinate, jog esate susipažinę su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai laikytis jų ir bet kurių kitų sąlygų ar politikų.
 • Šios sąlygos turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis sudaryta tarp jūsų ir Desertų klubo. 

Informacija apie jus

Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Jūsų ir Desertų klubo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs suformuojate užsakymą El. Parduotuvėje, pateikiate duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžiate nuorodą „Pirkti“.

Jūsų teisės ir pareigos

 • Jūs turite teisę pirkti Prekes El. Parduotuvėje laikydamasis šių Taisyklių ir kitose El. Parduotuvės informacijos skiltyse nustatytos tvarkos.
 • Jūs privalote sumokėti už Prekes ir priimti/atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Užsakymo metu nurodytos kainos taikomos visoms prekėms. Mūsų kainos nurodytos eurais ir apima šiuo metu taikomą įstatymuose numatytą PVM ir neapima pašto ar kitų papildomų paslaugų, jei nėra aiškiai sutartos alternatyvos.
 • Jūs turite teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekes, kai Prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs.

Prekių pristatymas/atsiėmimas

 • Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Prekių pristatymo paslauga Kaune ir Vilniuje arba atsiimti Prekes Kaune ir Vilniuje.
 • Prekes Kaune galite atsiimti L.Ivinskio g. 68, Kaunas per 2-4 dienas, Vilniuje Prekes galite atsiimti BREW Pylimo g. 19, Vilnius kiekvieną ketvirtadienį. 
 • Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių atsiėmimo paslauga nurodytu adresu, įsipareigojate atsiimti Prekes nurodytą dieną. Visais atvejais Desertų klubas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės nėra atsiėmimos nurodytą dieną nurodytu adresu. 
 • Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 • Jūs įsipareigojate Prekes priimti arba atsiimti pats. Tuo atveju, kai Jūs Prekių priimti negalite, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Desertų klubui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Jei dėl neteisingų pristatymo adreso duomenų atsiranda papildomų pristatymo išlaidų, jūs prisiimate jų išlaidų atsakomybę.
 • Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo pristatymo vietą.
 • Jums pateikus užsakymą Vilniuje, jis pristatomas ateinantį ketvirtadienį  po apmokėjimo. Galimybės pasirinkti pristatymo laiką nėra. 
 • Pateikus užsakymą Kaune iki 12 val., Desertų klubas prekes pristato per 2-4 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Desertų klubas nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Desertų klubas toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Desertų klubo pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Jūsų netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir Jūsų sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Visais atvejais Desertų klubas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Desertų klubo nepriklausančių aplinkybių.

Desertų klubo teisės ir pareigos

 • Desertų klubas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Jums.
 • Desertų klubas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti El. Parduotuvėje, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jomis vadovautis.
 • Desertų klubas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Jūsų užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Desertų klubas įsipareigoja grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
 • Jums pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, Desertų klubas įsipareigoja grąžinti Jums sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos.

Prieinamumas ir atsakomybė 

 •  Nors dedame visas paslaugas, kad El. Parduotuvė būtų prieinama 24/7, mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl techninių priežasčių bus negalima užtikrinti nepertraukiamo El. Parduotuvės prieinamumo. 
 • Jūs esate visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, Desertų klubas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Jūs esate atsakingas už veiksmus, atliktus naudojantis El. Parduotuve.
 • Desertų klubas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Desertų klubo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jums buvo suteikta.
 • Desertų klubas neatsako už tai, kad El. Parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos. Prekės taip pat gali neatitikti jūsų subjektyvių lūkesčių.
 • Desertų klubas nėra atsakingas už tai, kad Jūs negalėjote tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
 • Desertų klubas nėra atsakingas prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.
 • Desertų klubas nėra atsakingas už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į El. Parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. 
 • El. Parduotuvėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi mes apsiribojame visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios El. Parduotuvės veikla.
 • Jeigu prieš perkant bet kokią Prekę iš El. Parduotuvės, Jūs įtariate jai esantys alergiški ar nesate tikri, kad Prekė Jums tinka, turite kreiptis pas savo gydytoją prieš pirkdami ar naudodami bet kokią Prekę. Jeigu panaudota Prekė Jums sukelia alergiją, Jūs turite nustoti naudoti Prekę ir nedelsiant kreiptis į savo gydytoją. Bet kuriuo atveju, Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokią kilusią alerginę reakciją.
 • Desertų klubas taip pat neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nepriimate užsakytų Prekių ne dėl Desertų klubo kaltės (neatidarote durų, neatsiliepiate į telefono skambutį ir kt.) arba neatsimate prekių nurodytu laiku ir adresu. 

Prekių grąžinimas

 • Nekokybiškų Prekių (tuo metu kai maisto prekės yra pažeistos arba jų galiojimo laikas pasibaigęs) grąžinimo atveju, Desertų klubas įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Desertų klubas neturi analogiškų Prekių, įsipareigoja grąžinti Jums už prekes sumokėtus pinigus.
 • Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu labas@desertuklubas.lt tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.
 • Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 • Prekių gražinimo sąlygos nėra taikomos:
  • Kai prekės yra greitai gendančios ar prekių, galiojimo laikas yra trumpas.

Trečiųjų asmenų paslaugos

 • Tam, kad Desertų klubas gautų Jūsų mokėjimus, Desertų klubas naudojasi trečių asmenų paslaugomis. Šie asmenys, kurie nėra susiję su Desertų klubu, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Desertų klubas jokiais atvejais nėra atsakingi už šių trečiųjų asmenų rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.
 • Desertų klubas jokiais atvejais nėra atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis. Todėl Desertų klubas labai rekomenduoja ir reikalauja, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato tretieji asmenys, ir jomis vadovautis.
 • Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų asmenų paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šiems tretiesiems asmenims ir jokiais atvejais ne Desertų klubui.

Prekių tinkamumo naudoti terminas

 • Kiekvienos Desertų klubo parduodamos Prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. 
 • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Desertų klubas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Jums taip, kad Jums būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Intelektinė nuosavybė teisės

 • Visas turinys, įtrauktas į mūsų El. Parduotuvę, įskaitant, bet neapsiribojant  produktais, vaizdais, nuotraukomis, receptais, muzika, vaizdo įrašais, dokumentais, piešiniais, logotipais, tinklalapiais, grafika, spalvomis, schemomis, dizainu, taip pat mūsų siūlomos Prekės, yra Desertų klubo ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Jūs negalite atgaminti, skelbti, platinti, rodyti, modifikuoti, kurti išvestinių darbų iš  El. Parduotuvės turinio ar jo dalies be išankstinio, aiškaus, raštiško Desertų klubo sutikimo.
 • Desertų klubas turi išimtinę teisę savo nuožiūra leisti ar uždrausti bet kokį atgaminimą, skelbimą, platinimą, rodymą, modifikavimą, išvestinių kūrinių kūrimą ar naudojimą bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies, turinį.

Baigiamosios nuostatos

 • Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Ginčų sprendimui kylantiems tarp jūsų ir Desertų klubo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jurisdikcija.
 • Desertų klubas bet kuriuo metu gali pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo El. Parduotuvėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės El. Parduotuve ar perkate joje siūlomas Prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis El. Parduotuve.